+7 (383) 328 10 60 международно позвъняване

Международна програма
ПРИВИЛЕГИРОВАН КЛИЕНТ «Siberian Wellness»


Стани клиент!

  • Направи ПЪРВАТА покупка за 70 лева (30 точки) и ПОЛУЧИ 5% от следващите покупки на бонусната сметка «Бюджет на здравето»!

  • Направи с приятели покупки за 700 лева (300 точки) за какъвто и да е период от време и ПОЛУЧИ 10% от следващите покупки на бонусната сметка «Бюджет на здравето»!

  • Направи  покупки за 100 точки сумарно за месец и получи cashback 25% със своите покупки на Бонусната сметка «Бюджет здраве»!

    * Отчитат се покупки на продукти, носещи точки. Литературата и атрибутиката не се отчитат.

Повече привилегии и повече подаръци от компанията!
КЛУБ НА ПОСТОЯНСТВОТО!

  • КУПУВАЙ 3 МЕСЕЦА подред за 70 лева (30 точки) и повече – ПОЛУЧИ ОТСТЪПКА 25% за един от продуктите DAILY Box!

  • КУПУВАЙ 10 МЕСЕЦА от 12 за 70 лева (30 точки) и ПОЛУЧИ ПОДАРЪК от компанията!

Правила за начисляване и използване на бонусите в сметката «Бюджет на здравето» (повече)
5% бонусни начисления
5% бонусни начисления Привилегированият клиент получава след като направи първата покупка веднага за сумата от 70 лева (30 точки)* от всичките си следващи покупки. Първата покупка трябва да бъде направена не по-късно от 4 месеца , като се започне от месеца на включване в програмата.

10% бонусни начисления

10% бонусни начисления Привилегированият клиент получава, след като направи покупки общо за 700 лева (300 точки)* и повече. При това се отчитат покупките на Привилегированите клиенти, които са се включили в програмата по негова препоръка и са се регистрирали към него. Бонуси се начисляват за всички следващи покупки. Бонусните начисления могат да се използват още на следващия ден като отстъпки при купуването на продукцията.

Cashback 25%

Направи  покупки за 100 точки сумарно за месец и получи cashback 25% със своите покупки на Бонусната сметка «Бюджет здраве»!

* Отчитат се покупки на продукти, носещи точки. Литературата и атрибутиката не се отчитат.
Правила за участие в Програмата (повече)

1. Правила за регистрация в Програмата.

1.1. Всеки пълнолетен може да стане участник в програмата за привилегировани клиенти.
1.2. Към момента на регистрацията си участникът в програмата не бива да има друг индивидуален номер в Компанията. Ако вече имате индивидуален номер в Компанията, може да участвате в програмата с друг индивидуален номер само в съответствие с точка 4 от тези Правила.
1.3. Ако в Програмата за Привилегировани клиенти са решили да участват съпрузи, те се регистрират като семейна двойка с един индивидуален номер.
1.4. Ако съпрузите са изразили желание да имат различни индивидуални номера, единият от тях ще бъде регистриран като Привилегирован клиент, решил да участва в Програмата по препоръка на своя съпруг.

2. Спиране на участието в Програмата.

2.1. Компанията има право да вземе решение за спиране на участието на Привилегирования клиент в Програмата и да отстрани неговия индивидуален номер от базата на Компанията, ако през първите 4 поредни месеца след регистрацията си Привилегированият клиент не е направил нито една покупка от продукцията с натрупване на точки на индивидуалния му номер. За месец на регистрацията се смята пълният календарен месец от 1-во число.
2.2. Ако през първите 4 месеца след месеца на регистрацията са били направени покупки с индивидуалния номер, по-нататък Компанията взема решение за спиране на участието на Привилегирования клиент в Програмата, ако той в продължение на 6 поредни месеца не е купувал от продукцията и по индивидуалния му номер не са се натрупвали точки. За месец на регистрацията се смята пълният календарен месец от 1-во число.
2.3. Компанията изпраща уведомлението за спиране на участието на Привилегирования клиент в Програмата на електронния му адрес, посочен от клиента в регистрационното споразумение.
2.4. Привилегированият клиент може сам да изяви желание за спиране на участието си в Програмата, като изпрати съответната молба на адрес registrator@sibvaleo.com. Един месец след като бъде получена молбата от Клиента или в посочения в нея срок, индивидуалният номер се отстранява от базата. Ако молбата бъде оттеглена, преди да е изтекъл посоченият срок, тя се смята за неподадена.
2.5. Ако Привилегированият клиент има повече от един индивидуален номер, този който е регистриран по-късно, се отстранява от базата на участниците в Програмата.
2.6. Всички Привилегировани клиенти, регистрирани по лична препоръка, се считат за регистрирани по лична препоръка на Привилегирования клиент към първия му индивидуален номер.
2.7. След спиране на участието в Програмата за Привилегировани клиенти независимо от основанията, всички натрупани бонуси към индивидуалния номер се анулират.

3. Смяна на статута.

3.1. Смяна на статуса в BackOffice
3.1.1. Изпълнете през този месец минималната норма за Личен обем (ЛО) за Консултант – 100 точки.
3.1.2. Влезте в своя BackOffice.
3.1.3. Изберете бутон «Стани Консултант».

3.2. Смяна на статуса в Център за обслужване на Компанията
3.2.1. Обърнете се към мениджър в ЦОК с молба да смени статуса ви на Привилегирован клиент на статус Консултант.
3.2.2. Мениджърът ще провери в програмата вашия ЛО и, ако вашият ЛО е 100 точки и повече, ще регистрира заявката за смяна на статуса.

Вие ще получите 25% от всички свои покупки в текущия месец.
От следващия месец във вашия информационен отчет ще бъде отразен новия статус – Консултант, и вие можете да се включите в Incentive Programs, да получавате бонуси от Компанията и да се издигате по кариерната стълбица!
Ако вашият Личен обем (ЛО) през този месец достига 200 точки, то новият статус (Консултант) ще бъде отразен във вашия информационен отчет още от този месец. Вие ще получите 25% от всички свои покупки в текущия месец.
Още от този месец вие можете да се включите в Incentive Programs, да получавате бонуси от Компанията и да се издигате по кариерната стълбица!

4. Възобновяване на участие в Програмата за Привилегировани клиенти или избор на сътрудничество като Консултант.

4.1. Ако привилегированият клиент спре участието си в Програмата съгласно точка 2.4, той може отново да стане участник в Програмата за Привилегировани клиенти или да избере да стане сътрудник на компанията като Консултант 6 месеца по-късно, като се започне от месеца на отстраняване на индивидуалния му номер от базата на участниците в Програмата.
4.2. Ако Привилегированият клиент спре участието си в Програмата съгласно точки 2.1 и 2.2, той може отново да стане участник в Програмата за Привилегировани клиенти, съгласно условията, описани в т.1 от Правилата или да избере да стане сътрудник на Компанията като Консултант по всяко време, след като получи регистрационен комплект. В този случай индивидуалният му номер се променя.
4.3. При възобновяване на сътрудничеството с Компанията трупането на бонуси към индивидуалния номер започва от нулата.

5. Компанията има право да прави допълнения и изменения в споразумението, Премиалния план, квалификационните условия, Стандартите за сътрудничество с Компанията и другите Правила и клаузи, като помества в сайта на Компанията информация за внасяните промени и допълнения или допълнения/поправен текст на Правилата и клаузите.

6. Всички разчети се правят по новосибирско време (GMT+7).

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНАТА КАРТА Siberian Wellness (повече)

1. След регистриране в Програмата за Привилегировани клиенти Вие получавате индивидуален номер, по който може да правите покупки навсякъде по света, където Компанията има действащи центрове за обслужване, а също чрез Интернет магазина «Siberian Wellness».
2. Представяйте картата си на сътрудник на ЦОК при всяка покупка. Ако не носите картата със себе си, може да направите покупка, като назовете нейния номер и представите документ за самоличност.
3. Дадената карта може да бъде предадена на други лица, за да купуват продукция от Центровете за обслужване на Компанията (без правото те да ползват средствата от бонусната сметка «Бюджет на здравето»).
4. Ако изгубите картата си, трябва да се обърнете към своя Център за обслужване на Компанията или към кол-центъра (call-centre@sibvaleo.com).

* Информация за Представителствата на Компанията и за Интернет магазина може да получите на сайта на Компанията www.siberianhealth.com.