+7 (383) 328 10 60 международно позвъняване

Международна програма
ПРИВИЛЕГИРОВАН КЛИЕНТ «Siberian Wellness»


Стани клиент!

  • Направи първа покупка за 30 точки отведнъж (~ 70 лв) и получи 5% кешбек от всички свои следващи покупки.

  • Веднага след като стойността на всичките ти покупки (без ограничение във времето) достигне 300 точки (~ 700 лв)*, ще получаваш 10% кешбек от следващите си покупки.

  • Направи покупка за 100 точки общо за целия месец и получи кешбек 15% от всичките си покупки през този месец!

    * Отчитат се покупки на продукти, носещи точки. Литературата и атрибутиката не се отчитат.

Специална Клиентска Програма!

  • Пазарувай 3 поредни месеца за 30 точки и получи отстъпка 25% за хранителни добавки*!

  • Пазарувай в рамките на 10 от 12 месеца за 30 точки и получи хранителни добавки* като подарък!
    * Отстъпката важи за следващия месец след изпълнение на условията. Продуктите за различните страни могат да варират.

Правила за начисляване и ползване на кешбек (повече)
5%
Направи ПЪРВА покупка за 30 точки отведнъж (~ 70 лв) и получи 5% кешбек от всички свои следващи покупки.

10%

Привилегированият клиент получава 10% кешбек при направени от него общо покупки за 300 (~ 700 лв)* и повече точки. При това се отчитат и покупките на Привилегированите клиенти, които са се включили в Програмата по негова препоръка и са регистрирани под него. Кешбек се начислява от всички следващи покупки. Кешбекът може да се ползва още на следващия ден като отстъпка при закупуването на продукти.

15%

Направи лични покупки за 100 точки общо за целия месец и получи 15% кешбек от всичките си покупки през този месец!

* Отчитат се покупки на продукти, носещи точки. Литературата и атрибутиката не се отчитат.
Правила за участие в Програмата (повече)

1. Правила за регистрация в Програмата.

1.1. Всеки пълнолетен може да стане участник в програмата за привилегировани клиенти.
1.2. Към момента на регистрацията си участникът в програмата не бива да има друг индивидуален номер в Компанията. Ако вече имате индивидуален номер в Компанията, може да участвате в програмата с друг индивидуален номер само в съответствие с точка 4 от тези Правила.
1.3. Ако в Програмата за Привилегировани клиенти са решили да участват съпрузи, те се регистрират като семейна двойка с един индивидуален номер.
1.4. Ако съпрузите са изразили желание да имат различни индивидуални номера, единият от тях ще бъде регистриран като Привилегирован клиент, решил да участва в Програмата по препоръка на своя съпруг.

2. Спиране на участието в Програмата.

2.1. Компанията има право да вземе решение за спиране на участието на Привилегирования клиент в Програмата и да отстрани неговия индивидуален номер от базата на Компанията, ако през първите 4 поредни месеца след регистрацията си Привилегированият клиент не е направил нито една покупка от продукцията с натрупване на точки на индивидуалния му номер. За месец на регистрацията се смята пълният календарен месец от 1-во число.
2.2. Ако през първите 4 месеца след месеца на регистрацията са били направени покупки с индивидуалния номер, по-нататък Компанията взема решение за спиране на участието на Привилегирования клиент в Програмата, ако той в продължение на 6 поредни месеца не е купувал от продукцията и по индивидуалния му номер не са се натрупвали точки. За месец на регистрацията се смята пълният календарен месец от 1-во число.
2.3. Компанията изпраща уведомлението за спиране на участието на Привилегирования клиент в Програмата на електронния му адрес, посочен от клиента в регистрационното споразумение.
2.4. Привилегированият клиент може сам да изяви желание за спиране на участието си в Програмата, като изпрати съответната молба на адрес registrator@sibvaleo.com. Един месец след като бъде получена молбата от Клиента или в посочения в нея срок, индивидуалният номер се отстранява от базата. Ако молбата бъде оттеглена, преди да е изтекъл посоченият срок, тя се смята за неподадена.
2.5. Ако Привилегированият клиент има повече от един индивидуален номер, този който е регистриран по-късно, се отстранява от базата на участниците в Програмата.
2.6. След спиране на участието в Програмата за Привилегировани клиенти независимо от основанията, всички натрупани бонуси към индивидуалния номер се анулират.

3. Смяна на статута.

3.1. Смяна на статуса в BackOffice
3.1.1. Изпълнете през този месец минималната норма за Личен обем (ЛО) за Консултант – 100 точки.
3.1.2. Влезте в своя BackOffice.
3.1.3. Изберете бутон «Стани Консултант».

3.2. Смяна на статуса в Център за обслужване на Компанията
3.2.1. Обърнете се към мениджър в ЦОК с молба да смени статуса ви на Привилегирован клиент на статус Консултант.
3.2.2. Мениджърът ще провери в програмата вашия ЛО и, ако вашият ЛО е 100 точки и повече, ще регистрира заявката за смяна на статуса.

Вие ще получите 25% от всички свои покупки в текущия месец.
От следващия месец във вашия информационен отчет ще бъде отразен новия статус – Консултант, и вие можете да се включите в Incentive Programs, да получавате бонуси от Компанията и да се издигате по кариерната стълбица!
Ако вашият Личен обем (ЛО) през този месец достига 200 точки, то новият статус (Консултант) ще бъде отразен във вашия информационен отчет още от този месец. Вие ще получите 25% от всички свои покупки в текущия месец.
Още от този месец вие можете да се включите в Incentive Programs, да получавате бонуси от Компанията и да се издигате по кариерната стълбица!

4. Възобновяване на участие в Програмата за Привилегировани клиенти или избор на сътрудничество като Консултант.

4.1. Ако Привилегированият клиент прекрати участието си в Програмата въз основа на точка 2.4, той или неговият съпруг или съпруга може пак да се запише за участие в Програмата за Привилегировани клиенти или да избере сътрудничеството с Компанията като Консултант след 3 месеца, считано от месеца на заличаване на Регистрационния му номер от базата с участници в Програмата.

4.2. Ако Привилегированият клиент спре участието си в Програмата съгласно точки 2.1 и 2.2, той може отново да стане участник в Програмата за Привилегировани клиенти, съгласно условията, описани в т.1 от Правилата или да избере да стане сътрудник на Компанията като Консултант по всяко време, след като получи регистрационен комплект. В този случай индивидуалният му номер се променя.
4.3. При възобновяване на сътрудничеството с Компанията трупането на бонуси към индивидуалния номер започва от нулата.

5. Компанията има право да прави допълнения и изменения в споразумението, Премиалния план, квалификационните условия, Стандартите за сътрудничество с Компанията и другите Правила и клаузи, като помества в сайта на Компанията информация за внасяните промени и допълнения или допълнения/поправен текст на Правилата и клаузите.

6. Всички разчети се правят по новосибирско време (GMT+7).

Отговори на въпроси (повече)
Трябва ли първата покупка за 30 точки (около 70 лв) да бъде направена в деня на регистрацията?
За да получи 5% кешбек Привилегированият клиент може да направи ПЪРВАТА си покупка за 30 точки (около 70 лв) през който и да е ден, но не по-късно от 4-ри месеца, считано от месеца на регистрацията (виж Правила за прекратяване на участието в Програмата).
Например:
Привилегированият клиент се е регистрирал през януари, а ПЪРВАТА си покупка за 30 точки (около 70 лв) е направил на 20 февруари. В този случай Привилегированият клиент ще получава 5% кешбек от всяка своя следваща покупка, направена след 20 февруари.
Ако Привилегированият клиент не направи ПЪРВАТА си покупка за 30 и повече точки, ще може ли да събере тази сума в рамките на даден период и да получи 5%?
За да получи 5% кешбек е необходимо ПЪРВАТА покупка да бъде направена за 30 точки ОТВЕДНЪЖ. Ако новият Привилегирован клиент не направи това, вече има достъп до 10% кешбек при условие, че ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПОКУПКИТЕ през който и да е период от време достига 300 и повече точки.
В Личния обем на Привилегирования клиент ще се отчитат ли покупките на Привилегированите клиенти, които се включват в Програмата по негова препоръка?
Според условията на Програмата на Привилегирования клиент се зачисляват и покупките на Привилегированите клиенти, които са се включили в Програмата по негова препоръка, за да получи максимален кешбек от 10%.