+7 (383) 328 10 60 международно позвъняване

Преимущества на Бизнеса със Siberian Wellness

ДОХОД ВЕДНАГА! ЕДИННИ ЦЕНИ БОНУС «БЪРЗ СТАРТ»
Започнете да печелите веднага! За повече от 18 години Компанията последователно изплаща бонуси до 5-то число на всеки месец! В Компанията не съществува понятието «купил по-евтино – продал по-скъпо». Цените са еднакви и за Консултанти и за Клиенти. Печелете лесно и гарантирано до 25% от Разчетната стойност! Получавайте към своя чек допълнителни бонуси от $500 до $20 000 за кариерно развитие в установени срокове.
     
     
БОНУС 25 МНОГОПЛАСТОВА СИСТЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
Увеличавайте своя стокооборот без да влагате допълнителни средства! Съвременни инструменти за вашия резултат. Многопластово обучение. Мотивация и поддръжка на редовните Събития от Кръга на Лидерството на Компанията. Запазете и увеличете своите доходи, независимо от всяка икономическа ситуация. Получавайте доходи в няколко световни валути.