+7 (383) 328 10 60 международно позвъняване

Защо Siberian Wellness?


Продукцията на Siberian Wellness днес е популярна в много страни. Нашите партньори работят успешно в Русия и страните от ОНД, в Европа, Азия и САЩ.

Siberian Wellness е една от най-динамичните компании в индустрията на Преките продажби.

През 2010 г. ръстът на стокооборота на компанията е повече от 81 %.През последните 6 години Компанията награди своите консултанти
с 60+ автомобила Mercedes!

За нас е много важно да бъдем съпричастни към такова голямо и важно дело като подобряване здравето на нацията. Корпорацията предлага на своите клиенти не само иновационни продукти, защитени с патенти и преминали през клинични изпитания. Ние предлагаме трайни партньорски отношения и помагаме в избора на здравословен начин на живот. Влагайки труд и талант в достъпно на всеки, изгодно и полезно дело, ние заедно се грижим за бъдещето – нашето, на нашите деца и на нашата страна.

  Собственото производство позволява да се постигне най-добро съотношение цена/качество.
  Собствен научно-иновационен център.
  Развиват се съвременни научни направления: хронобиология, микронутриентология, адаптационна медицина.
  Базовите разработки са патентовани.
  Супер-динамичен процес за обновяване на рецептурите и асортимента.
  Система за професионално обучение на консултантите.
  Десетки хиляди истории на Успеха на хората от различни страни и континенти. Също такива хора, каквито сте и Вие.

За предлагане на продуктите ние избрахме метода на директния маркетинг като най-перспективен модел за водене на бизнес. Тази идея работи на всеки пазар, във всяка страна и с всякакви продукти.Същността на системата на директния маркетинг (преките продажби) е в това, че вие представяте продукцията на компанията, опирайки се на личния опит, т.е. разказвате на хората за това, което ви е харесало или ви е помогнало лично на вас. Човешките отношения – това е главната движеща сила. Затова компаниите, използващи директния маркетинг, не хвърлят милиони за реклама на продукцията, а техните потребители плащат по-малко, като същевременно получават индивидуални консултации и качествени продукти.


Директният маркетинг (преки продажби) е ефективен начин да печелите или да постигнете финансова независимост. Ние сме изградили системата за обучение и кариера по такъв начин, че всеки активен човек може бързо да навлезе в бизнеса на корпорацията.
Лични продажби –
това е 25 % гарантиран приход от продажбите на продукция,
която вие сте продали сами или ваши клиенти са получили по ваша препоръка. Специално разработена система за контрол на продажбите следи за точността и акуратността във всяка операция, затова по всяко време можете да видите колко сте заработили,
а вашите гарантирани 25 % ще получите в края на месеца.Изграждане на група за продажби –
т.е. сформиране на група от хора, които вие сте представили на компанията, обучили сте ги и ги поддържате в създаването на собствен бизнес. За това получавате 10-12 % от стокооборота на едро на цялата ваша структура.