Привилегировани клиенти на Siberian Wellness

Получаваш кешбек до 15% и подаръци от Компанията!

Регистрирайте се
 • 5%

  При направени покупки през текущия месец общо за 100 точки (≈ 70 лв)

 • 10%

  При направени покупки през текущия месец общо за 100 точки (≈ 120 лв)

 • 15%

  При направени покупки през текущия месец общо за 100 точки (≈ 235 лв)

icon Процентът на кешбека се определя за всеки месец.

Подаръци и отстъпки

 • Акции

  Месечни свежи оферти за продукти на компанията с атрактивни отстъпки!

  gifts
 • Клуб на постоянството

  При месечни покупки за 50 и повече точки в рамите на 6 поредни месеца получаваш нашите топ продукти като подарък!

  products
 • Правила за участие в Програмата
  1. Правила за регистриране в Програмата.
  1.1. Всяко лице, достигнало пълнолетие, може да участва в Програмата за Привилегировани клиенти.
  1.2. Към момента на регистрацията участникът в Програмата не трябва да има друг Регистрационнен номер в Компанията. Ако вече имате Регистрационнен номер в Компанията, може да участвате в Програмата с друг Регистрационнен номер, само ако са изпълнени условията на точка 4
  1.3. Ако в Програмата за Привилегировани клиенти желаят да участват съпрузи, те се регистрират като семейна двойка с един Регистрационен номер.
  1.4. Ако съпрузите изразят желание да имат различни Регистрационни номера, единият от съпрузите ще бъде регистриран като Привилегирован клиент, взел решение да участва в Програмата по препоръка на другия от съпрузите.

  2. Прекратяване на участието в Програмата.
  2.1. Компанията има право да реши да прекрати участието на Привилегирования клиент в Програмата и да заличи Регистрационен номер от базата на Компанията, ако в рамките на първите 4 поредни месеца, считано от месеца на регистрацията, Привилегированият клиент н
  2.2. Ако в рамките на първите 4 месеца, считано от месеца на регистрацията, с регистрационния номер има направени покупки, в бъдеще Компанията може да реши да прекрати участието на Привилегирования клиент в Програмата, ако същият в рамките на 6 поредни месеца
  2.3. Известието за прекратяване на участието на Привилегирования клиент в Програмата се изпраща на електронната поща, посочена при регистрацията.
  2.4. Привилегированият клиент може да се откаже от Програмата, като изпрати заявление до registrator@sibvaleo.com. Регистрационният номер се заличава от базата след по-късно от 10 дни, считано от деня на поучаване
  2.5. В случай че Привилегированият клиент има повече от един Регистрационнен номер, Регистрационният номер, вписан по-късно, се заличава от базата с участници в Програмата.
  2.6. След прекратяване на участието в Програмата за Привилегировани клиенти на каквото и да е основание всички бонуси, натрупани на Регистрационния номер, се анулират.

  3. Промяна на статут.
  3.1. Промените в статуса се извършват в BackOffice и Магазините на компанията.
  За промяна на статута е необходимо в рамките на месеца да бъде изпълнена минималната норма (ЛО) за консултанта – 200 точки и да се остави заявка за промяна на статута в BackOffice или в Представителството на Компанията. На следващия ден в Информационния
  Зачитат се само покупките, направени през месеца на оформяне на заявката.
  Покупките, направени през месеца, следващ отчетния (включително 1-во число), не се зачитат.

  4. 4. Възобновяване на участието в Програмата за Привилегировани клиенти или избор на сътрудничество в качеството на Консултант.
  4.1. Ако Привилегированият клиент прекрати участието си в Програмата въз основа на точка 2.4, той или неговият съпруг или съпруга може пак да се запише за участие в Програмата за Привилегировани клиенти или да избере сътрудничеството с Компанията като Консулта
  4.2. Ако Привилегированият клиент прекрати участието си в Програмата в съответствие с точки 2.1 и 2.2., той може отново по всяко време да стане участник в Програмата за Привилегировани клиенти в съответствие с условията, описани в т.1 на Правилника или да избе
  4.3. При възобновяване на сътрудничеството с Компанията начисляването на бонуси на Регистрационния номер стартира от нулата.

  5. 5. Компанията има право да допълва и прави промени в Програмата за Привилегировани клиенти, помествайки в сайта на Компанията информация за внесените промени.

  6. 6. Всички бонуси се начисляват в деня следващ този на покупката. Разчетът е по новосибирско време.

Купувай продукти и получавай кешбек

products Регистрирайте се

Имате ли още въпроси

Ако имате въпроси относно обслужването и доставката, обадете се в кол центъра или пишете на e-mail

[}item{]