Стандарти за сътрудничество с Компанията

Увод
Термини и дефиниции, използвани в документа
Етичен кодекс на Консултантите от Компанията

Правила сотрудничества с Компанией

1. Регистрация в Компанията
2. Регистрация на съпрузи и извършване на дейност от съпрузи
3. Промяна на условията за сътрудничество и прекратяване на сътрудничеството с Компанията
4. Семеен Регистрационен номер и прехвърляне на правата по наследство
5. Преподписване
6. Политика на нулева активност на неоткритите пазари
7. Условия за сътрудничество с Компанията
8. Предоставяне на информация за продуктите и възможните начини за сътрудничество с Компанията
9. Възнаграждение на Консултанта
10. Целостта и стабилността на Структурата
11. Сътрудничество с други компании
12. Допълнителни задължения на Консултантите, които са Наставници
13. Допълнителни права и задължения на Консултантите на Компанията със статут от Business Team 5000 и нагоре
14. Условия за поверителност
15. Правила за продажба на Продуктите
16. Гаранции за качеството на Продуктите. Връщане на Продуктите
17. Използване на интелектуалната собственост на Компанията
18. Рекламно-информационна дейност
19. Правила за поведение в Магазина на SW
20. Санкции
21. Промени в Стандартите за сътрудничество и другите документи на Компанията
Останаха ли още въпроси?
Ако имате въпроси относно обслужването и доставката, обадете се в кол центъра или пишете на e-mail:

[}item{]