+7 (383) 328 10 60 международно позвъняване

Лаборатория за съвременно здраве-главна производствена база

Пълноценната дейност на Научно-иновационният център на Siberian Wellness би била невъзможна без собствено производство. Наличието на най- съвременни производствени технологии и оборудвания позволяват бързо и своевременно прилагане на руските разработки в актуални и конкурентноспособни продукти.Решението за създаване на собствен изпитателен и производствен център е прието още през 1999 година, а в средата на 2000 година «Лабораторията за съвременно здраве» пуска своята първа продукция.Тази дата може да се счита за качествено нов етап в развитието на Siberian Wellness. Собственото производство дава на Корпорацията неоценими научно-технологични и пазарни преимущества.