+7 (383) 328 10 60 международно позвъняване

Историята на Siberian Wellness започва в 1996 год., когато двама млади двадесетгодишни предприемачи създават компания за продажба на перспективни Руски научни разработки в областта на здравеопазването.

Идеята да се подкрепят родните разработки в период на засилен внос се оказала наистина революционна. Само за 5 години асортиментът на компанията нараснал няколко пъти: от три скромни продукта до над 368 най-разнообразни наименования, много от които са наистина уникални и са заели лидерски позиции на руския пазар.

Високото търсене на продуктите на Siberian Wellness много скоро поставило въпроса за създаването на собствено производство, тъй като производствените мощности на научните партньори на Компанията вече не се справяли с постоянно нарастващия стокооборот. През 1999 година бил пуснат първият производствен комплекс на Siberian Wellness.

През 1999 година е пуснат първият производствен комплекс на Siberian Wellness

Скоро след това, през 2001 година, бил създаден и собствен Научно-иновационен център, обединяващ всички научни партньори на Корпорация Siberian Wellness, които до тогава работели като самостоятелни научно-производствени предприятия.Това позволило осигуряването на постоянен научен обмен и създаването на нови уникални рецепти и продукти, които още през 2007 година получават първите си патенти.

В 2001 година, е създаден собствен Научно-Иновационен център, а в 2007–ма получени първите патенти.

Появата в асортимента на Siberian Wellness на собствени уникални и патентовани продукти на основата на диворастящи сибирски треви дава възможност на компанията да излезе на международния пазар с конкурентноспособни предложения. От 2004 година започва активното напредване на марката на Компанията на международните пазари.

Днес Siberian Wellness работи успешно не само в Русия, където са открити вече 59 корпоративни Представителства в 51 града.

Компанията има представителства в 20 страни по света!

Русия, Казахстан, Украйна, Беларус, Молдова, Азербайджан, Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан, Монголия, Виетнам, Турция, Сърбия, Германия, Испания, Чехия, Словакия, Полша, США, Мексико.При това с всяка година експанзията на Корпорация Siberian Wellness набира обороти. За осигуряване на постоянно растящия стокооборот, през 2007 година Siberian Wellness открива нов, съвременен производствен комплекс, а само след три години, през 2010 година, го модернизира и извършва поредното му мащабно разширение. Компанията постоянно разширява асортимента, пускайки на пазара повече от 25 нови продукта ежегодно и своевременно обновява рецептите на вече съществуващите, отчитайки последните научни достижения и иновации.

През 2016 година Корпорацията открива нов, съвременен производствен комплекс


Най–важното в 20-годишната история на Siberian Wellness - това е Историята на партньорските Успехи.

Хиляди обикновенни хора, благодарение на своя упорит труд са постигнали Успех, независимост от възраст, пол, образование. Получават възможност за стабилни ежемесечни доходи, възможност да реализират своите най-смели мечти, да пътешестват в най-красивите места на света, понякога, за първи път в живота си.