+7 (383) 328 10 60 международно позвъняване

Научно-иновационен център на Siberian Wellness

Научно-иновационният център е крупно обединение, което се занимава с медико-биологични изследвания, разработване на оздравителни програми и производство на нови биологично активни препарати за реализация на тези програми.

Научно-иновационният център е разположен в академичното градче на Новосибирск. Това дава уникална възможност да се развива плодотворно сътрудничество с водещи научно-изследователски учреждения от световно известното научно средище и да се създават най-прогресивни и уникални продукти за здравето.

Структура на научно-иновационния център

В задачите на научния отдел влиза установяване на научно партньорство с водещите научно-изследователски организации, търсене на перспективни разработки и технологии, а също и провеждане на клинични изпитания на биологично активни добавки. Главен резултат от дейността на отдела е създаването на собствени уникални рецептури, които след време могат да станат нови БАД на Siberian Wellness.

В Научно-образователния център работят професионални журналисти и лектори, които подготвят учебно-методическите материали и видеопрезентациите за продуктите на Корпорацията, а също така редовно провеждат образователни семинари за БАД в различни райони на страната.


Производствената база позволява най-прогресивните разработки на руските учени и специалистите от Научно-иновационния център да се въплатят в нови уникални продукти, като Siberian Wellness всяка година пуска над 10 нови продукта. Базата е съоръжена с уникални производствени линии с обща производителност до 120 хиляди опаковки от различни продукти за денонощие.


Идеология на Научно-иновационния център

Научно-иновационният център на Siberian Wellness изпълнява благородната мисия да поддържа родната наука и внедряването в практиката на разработките на руските учени. Потенциалът на руската наука е намерил признание в целия свят, но, поради икономически затруднения, далеч не всички родни разработки достигат до руския потребител. А повечето от тях са наистина уникални.

Научно-иновационният център на Siberian Wellness поддържа тесни връзки с водещи научно-производствени предприятия в страната, които се занимават с разработка и производство на уникални биологично активни вещества и помагат за внедряването на тези перспективни разработки в практиката.

Много важно е да се подчертае, че Научно-иновационния център на Siberian Wellness се явява самостоятелна научно- производствена организация, която има собствен научен отдел, изследователски лаборатории и най-съвременната производствена база.Това позволява не само да се приложат идеите на руските учени в живота, но и да се създадат на тези основи уникални и конкурентни биологично активни препарати, които да намерят своите потребители.

Освен това, продуктите на Научно-иновационният център имат още една много важна особеност: всички те се създават в рамките на комплексна програма за оздравяване на населението, която разработват специалисти от центъра и провеждат тестове във водещи научно-изследователски учреждения в страната.

Основни направления в работата на Научно-иновационния център

  • Търсене на перспективни технологии и биологично активни вещества, разработвани от родни научни организации.
  • Широкомащабни клинични изследвания за лечебно-профилактичната ефективност на новите биологично активни вещества и препарати.
  • Разработване на оздравителни програми.
  • Разработване и производство на нови биологично активни препарати.
  • Информационна дейност: подготовка на печатни материали, програмно обезпечаване и провеждане на семинари по въпросите на опазване на здравето и комплексното използване на биологично активните препарати.