+7 (383) 328 10 60 международно позвъняване

Ендоекология – чистота на вътрешната среда на организмаЕндоекологията е наука, която разработва методите и средствата, позволяващи да се поддържа вътрешната чистота на организма, и по този начин осигурява нормалната жизнена дейност на всички органи и тъкани. Ендоекологията е ново разклонение на научната медицина, което е призвано не да лекува заболявания, а на първо място да се занимава с профилактика, което е изключително важно в съвременните условия.


Човекът е неразделна част от природата, затова всяка клетка от нашия организъм чувствително реагира на всякакви състояния на околната среда. Биохимичните процеси, протичащи в живите клетки, от които е съставен всеки жив организъм на нашата планета, в това число и човекът, са възникнали много отдавна, преди милиони години. И през всичките тези милиони години еволюцията на живия свят е ставала в идеалните условия на първозданната екологична чистота. Но в ХХ век техническият прогрес промени до неузнаваемост облика на нашата планета. През последните десетилетия ние като че ли незабелязано за себе си станахме жители на друга планета. За съжаление, повечето от нас живеят далеч от непокътнатите природни кътчета, обкръжени от многобройни химични вещества, токсини, попадащи в организма с храната, водата, въздуха, който дишаме… Има научно обяснение за токсините: „Всяко вещество проникващо отвън или образувано вътре в организма, което се оказва в ненужното време в ненужно количество на ненужното място”.

Затова в съвременните условия е практически неизбежно замърсяването на вътрешната среда на организма. Защо това е опасно? На първо място, в борбата с шлаките се изразходва огромно количество енергия, която би могла да се използва за пълноценна жизнена дейност. Второ, много химични вещества могат да нарушат работата на имунната система, да допринесат за развитие на алергични заболявания, имунодефицит, онкологични процеси. Трето, продължителното „отравяне” на клетките може да подпомогне развитието на повечето хронични заболявания и ранното стареене на организма. Ендоекологията – това е наука, която изучава и разработва методи и средства, позволяващи да се поддържа вътрешната чистота на организма и по този начин да се осигури нормална жизнена дейност на всички органи и тъкани. Ендоекологията е нов клон на научната медицина, който е призван не да лекува заболяванията, а на първо място да се занимава с тяхната профилактика, което е изключително важно в съвременните условия.

Иля Мечников
Лина Щерн
Влаил Казначеев

Известният руски учен Иля Мечников създаде теория на стареенето, която определял като „замърсяване” на окръжаващите клетки на тъканта: с възрастта процесът на извеждане на ненужните вещества от околоклетъчното пространство изостава в сравнение с постъпването им там. Лина Щерн открива бариерната функция на околоклетъчната тъкан, а по-късно академик Влаил Казначеев развива тази мисъл, издигайки идеята за нейната „митническа” функция. Тези открития и други теоретически предпоставки позволяват да се поставят основите на ендоекологията.

Обединението на учените в Научно-иновационния център на Siberian Wellness (начело с д.м.н., проф., академик към Руската академия по екология Юрий Петрович Гичев) активно участва в реализирането на идеите на науката за поддържане чистотата на вътрешното пространство (ендоекология), внедрявайки ги в създаваните съвременни продукти. Средството за ендоекологична корекция и метод за ендоекологична корекция, основан на неговото приложение (и реолизиран в продукта „Извори на чистота”) са защитени с патент на РФ (№ 2297843, изобретение от 19.10.2004 г.)

Чистотата на вътрешната среда на организма – това е основата на основите на нормалната жизнена дейност и за профилактика на развитието на повечето заболявания. Точно затова в системния подход за опазване здравето на човека ендоекологичната наука има първостепенно значение.