+7 (383) 328 10 60 международно позвъняване

Адаптационна медицина – от глъбините на вековетеБез съмнение, в процеса на еволюцията човекът е намирал не само вътрешни резерви за самосъхранение, но е използвал и различни природни вещества, притежаващи адаптогенни свойства. Известно е, че адаптогените са използвани широко в народната медицина в Сибир, Китай, Алтай, Тибет и другите страни от Югоизточна Азия. Сведения за това могат да се намерят в най-древните медицински трактати на тибетската и индийската медицина. Идеите на древните лечители не са загубили актуалността си и в съвременната наука - съществува направление в медицината, което се занимава с възможностите за приспособяване на човека към външната среда, а също така се разработват методи и средства за повишаване на тези възможности, които наричаме адаптационна медицина.


Животът не стои на едно място.Всичко постоянно се намира в движение, макар понякога това да не може да се види с просто око: развива се, усъвършенства се, променя се… Именно постоянното изменение е в основата на еволюцията и е довело до това, че от малката клетчица, в която Природата някога е вдъхнала живот, ние сме се превърнали в Homo sapiens (разумен човек), преживявайки всички земни катаклизми. Какво е позволило на човека и на всичко живо да се съхрани на Земята? Вероятно, именно приспособяването на живите организми към постоянно изменящите се условия на околната среда (казано иначе – адаптацията), изработването на нови качества и свойства, даващи възможност не само за съществуване, но и за развитие и продължаване на рода. Така че адаптацията е едно от основните и осигуряващи съхраняването на живота свойства на всички живи организми на Земята.

Без съмнение, в процеса на еволюцията човекът е намирал не само вътрешни си резерви за самосъхранение, но е използвал и различни природни вещества, притежаващи адаптогенни свойства. Известно е, че адаптогените са използвани широко в народната медицина в Сибир, Китай, Алтай, Тибет и другите страни от Югоизточна Азия. Сведения за това могат да се намерят в най-древните медицински трактати на тибетската и индийската медицина. Идеите на древните лечители не са загубили актуалността си и в съвременната наука - съществува направление в медицината, което се занимава с възможностите за приспособяване на човека към външната среда, а също така се разработват методи и средства за повишаване на тези възможности, които наричаме адаптационна медицина.

Не по-малко актуална е способността за адаптация в съвременните условия, тъй като скоростта на научно-техническия прогрес всяко десетилетия се променя в пъти. В средата на миналото столетие ни беше трудно да си представим възможността за полет на човека в Космоса, а днес вече се обсъждат въпросите на живота извън Земното пространство… У всеки човек, в зависимост от наследствените фактори и условията на живот, има свой „запас от устойчивост”. Адаптационните възможности – това е запасът от резерви, които постоянно се изразходват за поддържане на равновесието между организма и средата. С всяка година животът на всеки от нас става по-интензивен и наситен, и уви, пределите на устойчивост на организма, неговата способност да се адаптира към вредните въздействия на външната среда, често се превишават, настъпва срив, който довежда до намаляване на работоспособността, умора, често боледуване и преждевременно остаряване.

Уникално свойство на адаптогените, открито още в древните векове, е , че диапазонът на влиянието им върху организма е извънредно широк, но в края на краищата цел и резултат на тяхното действие е формирането повишена възможност за съпротива на организма, независимо от действащия вреден фактор – физически, химически, биологичен или социален.

Сергей Николаевич Удинцов

Научно-иновационният център на Siberian Wellness, обединявайки учени от различни специалности, активно развива и поддържа направлението адаптационна медицина, с която се свързват не само въпросите на качественото съществуване в съвременните условия, но и въпросите за дълголетието. Един от водещите учени, занимаващ се в течение на много години с изучаване на влиянието на адаптогените върху здравето на човека, е докторът на медицинските науки Сергей Николаевич Удинцов, който сътрудничи на Корпорацията от основаването й. Разработките на този учен са уникални, рецептурите и технологиите за направата на продукти на основата на растителни адаптогени са абсолютно оригинални, защитени с Патент в Русия (№ 2125815 от 08.07.1997 г.) и са отличени с много награди на държавно равнище.

Адаптационните възможности на организма са сами по себе си негово основно свойство, върху което се гради здравето на човека. И от това какъв ще е фундаментът, зависи трайността и красотата на построеното върху него здание – нашето здраве. Точно поради това в Siberian Wellness се отделя голямо внимание на основополагащите направления в медицината, към които с увереност можем да отнесем адаптационната медицина.